Entinen asianajaja olisi ansainnut seuraamusmaksun laskun omavastuuosuuden perimistä ja viranomaisen arvostelua koskevassa asiassa

15.2.2023
Ratkaistu: 10.11.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Entinen asianajaja oli avustanut asunto-osakeyhtiötä riita-asiassa käräjä- ja hovioikeudessa. Kantelijat olivat moittineet entistä asianajajaa muun muassa siitä, että tämä ei ollut perinyt hovioikeusvaiheen laskunsa omavastuuosuutta taloyhtiöltä, mutta vakuutusyhtiöltä oli peritty vakuutusyhtiön osuus laskusta. Lisäksi hän oli toiminut moitittavasti viranomaisia kohtaan esittämällä muun muassa aluehallintoviraston ylitarkastajalle perusteettoman syytöksen lahjusten vastaanottamisesta.

Entinen asianajaja oli mitä ilmeisimmin ryhtynyt toimenpiteisiin omavastuuosuuden perimiseksi kantelun vireille tulemisen jälkeen. Sen lisäksi, että entisen asianajajan alkuperäisenä tarkoituksena oli katsottava olleen omavastuuosuuden laskuttamatta jättäminen asiakkaaltaan, oli hän antanut tämän jälkeen valvontalautakunnalle ristiriitaisia tietoja omavastuuosuuden laskuttamisesta.

Valvontalautakunta arvioi lisäksi asianajajan sananvapautta ja sitä rajoittavaa asianajajan kunniallisuusvelvollisuutta sekä asiallista suhtautumista viranomaiseen ja sen eri toimijoihin. Valvontalautakunta katsoi entisen asianajajan kohdistaneen viranomaiseen epäasiallista arvostelua väittäen tämän antaneen tahallaan väärää tietoa ja rikkoneen siten törkeästi virkavelvollisuuksiaan. Entinen asianajaja käytti asiassa ilmaisuja, jotka eivät olleet välttämättömiä asian hoitamiseksi tai muutoinkaan asiakkaan etujen valvomiseksi.

Valvontalautakunta arvioi seuraamusharkinnassaan entisen asianajajan menettelyä kokonaisuutena. Valvontalautakunnassa oli käsiteltävänä samanaikaisesti kaksi eri tahon vireille saattamaa entistä asianajajaa koskevaa valvonta‐asiaa, joissa valvontalautakunta katsoi entisen asianajajan menetelleen useissa moitekohdissa hyvän asianajajatavan vastaisesti. Ratkaisu ei ole vielä lainvoimainen.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme