Ei esteellisyyttä lojaalisuusvelvollisuuden perusteella

16.8.2023
Ratkaistu: 22.6.2023, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli toiminut vuodesta 2020 lähtien asiamiehenä oikeustoimen peräyttämistä koskeneessa riita-asiassa, jossa vastapuolena oli ollut B. Kantelijat olivat katsoneet asianajajan olleen esteellinen toimimaan kyseisessä tehtävässä, koska saman asianajotoimiston hallituksen puheenjohtaja oli vuonna 2009 hoitanut yrityskauppaa koskeneen toimeksiannon, jossa hänen asiakkaanaan oli ollut A:n ja B:n yhdessä omistama osakeyhtiö.

Valvontalautakunta totesi, että hallituksen puheenjohtajalle oli vuoden 2009 toimeksiannon perusteella syntynyt lojaalisuusvelvollisuus asiakkaitaan A:ta ja B:tä kohtaan. Toimeksianto oli voinut synnyttää esteellisyyden hallituksen puheenjohtajan lisäksi saman asianajotoimiston palveluksessa olevalle asianajajalle asianajotoimiston myöhemmissä toimeksiannoissa.

Arvioitaessa lojaalisuusvelvollisuuden ajallista kestoa B:tä kohtaan oli otettava ensinnäkin huomioon, että toimeksiantojen välillä oli ehtinyt kulua aikaa yli kymmenen vuotta. Lisäksi asiassa ei ollut esitetty, että hallituksen puheenjohtajan osakeyhtiön lukuun hoitama toimeksianto olisi ollut erityisen laaja tai pitkäaikainen. Valvontalautakunta ei ollut myöskään havainnut asiallista yhteyttä toimeksiantojen välillä. Näissä olosuhteissa valvontalautakunta katsoi, että asianajaja ei ollut esteellinen toimimaan avustajana vuoden 2020 toimeksiannossa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme