Asianajaja ei havainnut tuomiovirhettä

26.10.2023
Ratkaistu: 19.9.2023, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli toiminut vastaajan asiamiehenä rikosasiassa, jossa käräjäoikeus oli lukenut vastaajan syyksi lukuisia syytekohtia. Asianajaja ei ollut asiakastaan puolustaessaan tai käräjäoikeuden tuomiosta hovioikeudelle valittaessaan kiinnittänyt huomiota siihen, että osa asianajajan asiakkaaseen kohdistetuista syytteistä oli käräjäoikeudessa luettu hänen syykseen kahteen kertaan.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajan ammattitaitoon kuuluu valvoa rikosasiassa sitä, ettei asiakasta syytetä tai tuomita samasta rikoksesta kahdesti. Yksin se, että asianajaja luotti käräjäoikeuden tuomioon sisältyneen syytekohtien määrää koskevan kirjauksen oikeellisuuteen, ei riittänyt poistamaan asianajajan huolellisuusvelvollisuutta tai velvollisuutta tarkistaa käräjäoikeuden tuomion oikeellisuus valitusta hovioikeuteen laadittaessa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme