Asianajaja jätti kertomatta laskutusperusteistaan

17.4.2024
Ratkaistu: 13.3.2024, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut osakeyhtiön avustajana. Asianajajaa oli moitittu siitä, että tämä oli veloittanut toimenpiteistä ilman, että oli kertonut hinnastostaan tai palvelustaan.

Toimeksiannosta oli sovittu osakeyhtiön kanssa 7.7.2023, joten uuden palkkio-ohjeen velvoittava kohta tuli sovellettavaksi asiassa. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli palkkio-ohjeen vastaisesti jättänyt kertomatta osakeyhtiölle palkkioperusteistaan ja laskutuskäytännöstään. Valvontalautakunta katsoi asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti jättämällä ilmoittamatta osakeyhtiölle palkkioperusteistaan ja laskutuskäytännöstään.

Asianajaja oli ollut velvollinen palkkio-ohjeen mukaisesti antamaan kustannusarvion ainoastaan osakeyhtiön pyynnöstä, koska osakeyhtiö ei ollut ollut kuluttaja-asiakas. Valvontalautakunnalle ei ollut esitetty selvitystä siitä, että osakeyhtiö olisi pyytänyt asianajajalta hinta-arviota. Näin ollen asianajaja ei näiltä osin ollut menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme