5.10.2022 Seuraamusmaksu

Seuraamusmaksu valvontalautakunnalle vastaamisen laiminlyönnistä

Julkinen oikeusavustaja oli avustanut vastaajana ollutta asiakastaan palkan takaisinperintää koskevassa asiassa. Asiakas katsoi avustajan hoitaneen tehtävää monelta osin puutteellisesti. Asiakas oli esimerkiksi saanut tiedon tuomioistuimen päätöksestä vasta ulosottoviraston vireilletuloilmoituksen myötä. Valvontalautakunta katsoi oikeusavustajan laiminlyöneen muun muassa velvollisuutensa pitää asiakkaansa ajan tasalla tehtävän etenemisestä. Julkinen oikeusavustaja ei ollut vastannut valvontalautakunnan vastauspyyntöön…

12.3.2021 Asia jätettiin tutkimatta

Ei toimivaltaa tutkia kantelua

Kantelija moitti johtavana julkisena oikeusavustajana toimivaa asianajajaa siitä, että oikeusapuhakemus oli siirretty käsiteltäväksi toiseen oikeusaputoimistoon, mutta kantelijan sähköpostiviestiin ei ollut vastattu eikä kantelijaan ollut oltu muutoinkaan yhteydessä. Asian ratkaiseminen oli myös kestänyt oikeusaputoimistossa liian kauan. Valvontalautakunta totesi, että kantelu oli kohdistettu johtavaan julkiseen oikeusavustajaan hänen esimiesasemansa perusteella ja se koski…