Siirry sisältöön

Anmälan från myndigheterna

Anmälan från myndigheterna

Myndigheterna kan informera tillsynsnämnden om att en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd uppvisat ett klandervärt beteende.

Dessutom är en domstol enligt rättegångsbalken skyldig att informera tillsynsnämnden, om den har nekat en advokat, ett offentligt rättsbiträde eller ett rättegångsbiträde med tillstånd rätten att inställa sig inför den domstolen som ombud eller biträde. Domstolen kan också informera tillsynsnämnden om andra förfaranden som strider mot biträdets förpliktelser.

I anmälan ska anges på vilket sätt den som klagomålet gäller har betett sig felaktigt och i vilket sammanhang detta skett.

Anmälan på finska eller svenska kan lämnas in till tillsynsnämnden via e-post, info@valvontalautakunta.fi eller per post till Tillsynsnämnden, PB 13, 00101 Helsingfors.

Anmälan från myndigheterna kan lämnas in till tillsynsnämnden även via vår e-tjänst på asiointi.valvontalautakunta.fi. Inloggning till tjänsten sker via suomi.fi-tjänsten med stark autentisering.