Siirry sisältöön

Viranomaisilmoitus

Viranomaisilmoitus

Viranomaiset voivat ilmoittaa valvontalautakunnalle asianajajan, julkisen oikeusavustajan tai luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan moitittavasta menettelystä.

Tuomioistuimella on lisäksi oikeudenkäymiskaaren nojalla velvollisuus ilmoittaa valvontalautakunnalle, mikäli se on kieltänyt asianajajalta, julkiselta oikeusavustajalta tai luvan saaneelta oikeudenkäyntiavustajalta oikeuden esiintyä siinä tuomioistuimessa asiamiehenä tai avustajana. Tuomioistuin voi ilmoittaa myös muusta avustajan velvollisuuksien vastaisesta menettelystä valvontalautakunnalle.

Ilmoituksesta tulee käydä ilmi, millä tavalla kantelun kohde on menetellyt virheellisesti ja missä yhteydessä menettely on tapahtunut.

Suomen- tai ruotsinkielisen ilmoituksen voi toimittaa valvontalautakunnalle sähköpostitse, info@valvontalautakunta.fi tai postitse osoitteella Valvontalautakunta, PL 13, 00101 Helsinki.

Viranomaisilmoituksen voi toimittaa valvontalautakunnalle myös sähköisen asiointipalvelumme kautta: asiointi.valvontalautakunta.fi. Palveluun kirjaudutaan suomi.fi-palvelun kautta vahvaa tunnistusta käyttäen.