7.4.2022 | Tiedote

Toimisto suljettu 7.11.2022 – Byrån är stängd 7.11.2022

Valvontalautakunnan toimisto ja kanteluneuvonta on suljettu 7.11.2022 valvontayksikön henkilökunnan tilaisuuden vuoksi.

Löydät yhteystietomme tästä linkistä. Kanteluohjeet löytyvät tästä linkistä.

 

Tillsynsnämndens byrån och telefonrådgivning är stängda 7.11.2022 på grund av personalens evenemang.

Du hittar våra kontaktuppgifter på den här länken. Insruktioner för anforande av ett klagomål på den här länken.