26.5.2021 | Tiedote

Valvontalautakuntaan 2020 tulleiden kanteluiden määrä nousi

Asianajajaliiton yhteydessä toimivaan valvontalautakuntaan tuli vuonna 2020 vireille yhteensä 594 asiaa, joista 506 oli valvonta-asioita ja 88 palkkioriita-asioita. Kanteluiden määrä nousi edellisvuodesta, jolloin asioita tuli vireille 508. Nousua selittänee vuotuinen normaali vaihtelu – kanteluiden määrä on viime vuosina vaihdellut reilun 500 ja reilun 600 kantelun välillä.

Valvontalautakunta ratkaisi vuoden aikana 341 valvonta-asiaa. Vajaasta kolmasosasta kantelun kohde sai seuraamuksen. Valtaosa seuraamuksista oli huomautuksia ja varoituksia. Kanteluista reilu puolet ei johtanut mihinkään seuraamukseen ja 14 prosenttia kanteluista ei tutkittu. Ratkaistujen valvonta-asioiden määrä pieneni edellisestä vuodesta (2019: 438). Siihen vaikuttivat valvontayksikön henkilömuutokset sekä koronapandemia, minkä vuoksi joitakin kokouksia jouduttiin perumaan. Jutturuuhkan purkamiseksi valvontayksikköön on palkattu lisää henkilöstöä vuonna 2021.

Viime vuonna yhtään asianajajaa ei erotettu Asianajajaliitosta. Valvontalautakunta esitti oikeudenkäyntiavustajalautakunnalle yhden luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan luvan peruuttamista.

Tiedot käyvät ilmi 2020 valvontakertomuksesta, joka on luettavissa valvontalautakunnan nettisivuilla.

Valvontakertomus ilmestyy nykymuodossaan viimeistä kertaa. Valvontalautakunta viestii jatkossa tuoreista ratkaisuista ja toiminnastaan muun muassa uudessa uutiskirjeessä, uudistetuilla verkkosivuilla sekä Twitterissä.

− Tavoitteenamme on tehdä valvontalautakunnan ratkaisukäytännöstä läpinäkyvämpää, tunnetumpaa ja helpommin saavutettavaa, valvontayksikön päällikkö Britta Andersin sanoo.

Lisäksi valvontalautakunta on siirtynyt sähköiseen asiointiin, mikä sujuvoittaa kanteluiden tekemistä ja niiden käsittelyä.

Asianajajaliiton valvontalautakunnan valvonnan piiriin kuuluu noin 2 600 asianajajaa ja asianajotoimistoissa työskentelevää muuta juristia, noin 200 julkista oikeusavustajaa sekä noin 1 600 luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa eli niin sanottua lupajuristia.

Näistä ryhmistä asianajajien valvonta on laajinta. He ovat valvonnan alaisia jatkuvasti, niin työssään kuin vapaa-aikanaan. Lupajuristeja puolestaan valvotaan lähinnä oikeudenkäynteihin liittyvissä asioissa. Muu oikeudellinen neuvonta, esimerkiksi avustaminen testamentin tai avioehdon teossa, jää heidän osaltaan kokonaan valvontalautakunnan valvonnan ulkopuolelle.

Lisätietoa:
Valvontayksikön päällikkö Britta Andersin, puh. 040 147 1223, etunimi.sukunimi@valvontalautakunta.fi