Laskuerimielisyyden selvittely ei kuulunut asiakkaan maksettavaksi

10.3.2021
Ratkaistu: 18.12.2020, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli saanut kantelijalta tehtävän avustaa kantelijaa tämän ollessa vastaajana kotirauhan rikkomista koskeneessa asiassa.

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa mm. siitä, että tämä laskutti kantelijaa 12 tunnilta, vaikka kantelija oli päättänyt toimeksiannon avustajan ilmoitettua, että tehtävän hoitamiseen oli kulunut yhdeksän tuntia.

Laskuerittelystä ilmeni, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli laskuttanut kantelijaa tämän jälkeen lisäksi ennakkolaskun lähettämisestä, kantelijan laskureklamaation vastaanottamisesta ja siihen vastaamisesta ja kantelijan laskuasiaan liittyneeseen toiseen viestiin perehtymisestä ja vastaamisesta. Lisäksi kantelijan avustaja oli laskuttanut kantelijan lähettämän toimeksiannon päättämistä koskeneen lyhyen sähköpostiviestin vastaanottamisesta.

Valvontalautakunta totesi, ettei sen toimivaltaan kuulunut luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan laskutuksen kohtuullisuuden arviointi. Edellä todetut toimenpiteet eivät olleet liittyneet luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan hoidettavaksi annetun tehtävän hoitamiseen, vaan ne olivat koskeneet tehtävästä esitettyyn laskutukseen liittynyttä erimielisyyttä. Valvontalautakunnan näkemyksen mukaan luvan saaneella oikeudenkäyntiavustajalla ei ollut oikeutta vaatia asiakkaaltaan korvausta tällaisista toimenpiteistä.

Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja on aiheuttanut kantelijalle tarpeettomia kustannuksia sisällyttämällä palkkiolaskuunsa toimenpiteitä, jotka eivät valvontalautakunnan näkemyksen mukaan kuuluneet asiakkaan maksettavaksi.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme