Epäily vankikaupasta oli aiheeton

12.3.2021
Ratkaistu: 18.12.2020, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli toiminut avustajana vankeudessa olleelle kantelijan pojalle. Asianajaja oli kantelijan mukaan siirtänyt kahdeksalla eri kerralla kantelijan tilille yhteensä 285 euroa, jotka kantelija oli välittänyt pojalleen.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajan suorittamat rahasiirrot omalle asiakkaalleen, erityisesti, jos tämä on vangittuna ja asiaa hoidetaan oikeusapuna valtion varoilla, herättävät helposti epäilyn niin sanotusta vankikaupasta eli toimeksiannon kalastelusta lahjuksia maksamalla. Epäilystä lisää se, jos asianajaja kierrättää suorituksen kolmannen henkilön kautta. Vankikauppaan on valvontakäytännössä suhtauduttu hyvin ankarasti.

Asianajaja oli tehnyt rahasiirrot kantelijan tilille. Asianajajan kertomusta siitä, että kyseessä oli rahan lainaaminen asiakkaalle inhimillisistä syistä, tuki hänen asiakkaansa antama kirjallinen lausunto. Vankikaupasta ei ollut näyttöä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme