Yhtiön avustaminen ei tehnyt esteelliseksi osakkaan asiassa

12.3.2021
Ratkaistu: 18.12.2020, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli avustanut yhtiötä muun muassa toimimalla puheenjohtajana yhtiön varsinaisissa yhtiökokouksissa. Kantelija omisti yhtiön osakkeista 49 prosenttia ja kantelijan yhtiökumppani 51 prosenttia.

Kantelija oli vaatinut käräjäoikeutta velvoittamaan yhtiökumppaninsa lunastamaan kantelijan omistamat 49 osaketta tai vaihtoehtoisesti vahvistavan yhtiökumppanin omistaman 51:sen osakkeen omistusoikeuden siirtyvän kantelijalle lunastushinnalla.

Kantelija moitti asianajajaa siitä, että tämä oli esteellinen avustamaan hänen yhtiökumppaniaan kantelijan ja yhtiökumppanin välisessä riita-asiassa. Kantelijan mielestä asianajajalle oli yhtiön asiamiehenä toimiessaan muodostunut lojaliteettivelvollisuus myös yhtiön toisena pääomistajana olevaa kantelijaa kohtaan.

Valvontalautakunta totesi, että kantelija ei ollut ollut asianajajan asiakkaana. Jutussa asianosaisina olivat yhtiön osakkaat, mutta ei yhtiö. Vaikka jutussa olisi kysymys osakkaiden yhtiön osakeomistusta koskevasta riidasta, yhtiön aiempi asiakkuus ei muodostanut esteellisyyttä suhteessa yhtiön osakkaaseen jutussa, jossa yhtiö ei ollut asianosaisena.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme