14.2.2022 Ei seuraamusta

Esteellisyys havaittiin toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen

Asianajaja oli maksuttoman alkuneuvottelun ja toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen peruuttanut asiakkaan kanssa sovitun tapaamisen mahdollisen esteellisyyden vuoksi. Esteellisyydestä oli ilmoitettu asiakkaalle vasta 11 päivää alkuneuvottelun jälkeen. Asianajaja ja asianajotoimisto olivat tehneet esteellisyystarkastuksen ennen mahdollisen toimeksiannon vastaanottamista. Esteellisyyttä ei ollut heti huomattu, sillä asiakkaan vastapuolena olleen yrityksen toiminimi oli vaihtunut eikä mahdollinen…

14.2.2022 Varoitus

Esteellisyys avopuolisoiden avustamisesta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut avopuolisoita keskinäisen velkakirjan laadinnassa. Avopuolisoiden riitaannuttua oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut toisen puolison avustajana velkakirjaa koskevassa riita-asiassa käräjäoikeudessa. Käräjäoikeus oli kieltänyt oikeudenkäyntiavustajaa toimimasta avustajana riita-asiassa esteellisyyden vuoksi. Toinen puoliso kanteli valvontalautakunnalle avustajan esteellisyydestä. Oikeudenkäyntiavustaja oli alun perin avustanut sekä kantelijaa että tämän entistä puolisoa velkakirjan laadinnassa, jossa…

1.7.2021 Varoitus

Esteellisyys usean osapuolen avustamisesta

Asianajaja oli toiminut usean osapuolen avustajana rakennusriidassa, joka koski taloyhtiön huoneistoissa ilmenneitä rakennusvirheitä. Toimeksiannot liittyivät taloyhtiön huoneistojen sisäilmaongelmiin. Asianajaja oli ensin toiminut kahden huoneiston omistajien (pariskunnat A ja B) asiamiehenä huhtikuussa 2019 taloyhtiötä vastaan, sitten kesällä 2019 taloyhtiön asiamiehenä kuluttajariitalautakunnalle jätetyssä valituksessa sekä tämän jälkeen pariskunta A:n asiamiehenä joulukuussa 2019…

16.6.2023 Varoitus

Asianajaja menetteli lukuisin tavoin hyvän asianajajatavan vastaisesti

Asianajaja oli toiminut määrättynä pesänselvittäjänä ja -jakajana. Kantelijat moittivat asianajajaa muun muassa siitä, että hän oli kirjannut toisen kantelijan turvakiellon alaiset yhteystiedot näkyväksi kaikille osapuolille. Asianajajaa moitittiin lisäksi siitä, että hän oli nostanut kuolinpesän varoista palkkioennakkoa 7 000 euroa ilmoittamatta siitä kuolinpesän osakkaille sekä siitä, että asianajaja oli ollut esteellinen…

1.7.2021 Varoitus

Avustajalla oli lojaalisuusvelvollisuus yhtiön omistajatahoon

Kantelija oli omistanut yhdessä yhtiökumppaninsa kanssa puoliksi osakeyhtiön osakekannan. Yhtiö oli suunnitellut jakautuvansa kahtia. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut yhtiötä jakautumisen suunnittelussa tammikuun 2018 ja lokakuun 2019 välisenä aikana. Oikeudenkäyntiavustaja oli lisäksi lokakuusta 2019 alkaen avustanut yhtiökumppania ja osakeyhtiötä kantelijan palkkasaatavia koskevassa riita-asiassa, jossa kantelija oli ollut vastapuolena. Kantelija katsoi…

16.8.2023 Varoitus

Viranomaisen päätöksen vastaisesti ohjeistaminen oli moitittavaa

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut avustajana muun muassa lastensuojeluasiassa. Kantelijat olivat moittineet luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että hän oli kehottanut asiakkaitaan toimimaan viranomaispäätösten vastaisesti. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli myöntänyt kehottaneensa päämiestään toimimaan viranomaisen tekemän päätöksen vastaisesti, sillä hän oli katsonut kyseisen yhteydenpitorajoituspäätöksen olleen lainvastainen. Valvontalautakunta…

5.10.2022 Seuraamusmaksu

Seuraamusmaksu esteellisyydestä ja puolueellisuudesta pesänselvittäjänä

Asianajaja oli määrätty A:n testamentissa testamentin toimeenpanijaksi ja myöhemmin käräjäoikeudessa pesänselvittäjäksi A:n kuolinpesään. Asianajaja oli aiemmin avustanut A:ta tämän vanhempien kuolinpesien selvityksessä ja perinnönjaossa, minkä seurauksena asianajan toimistolla oli merkittävä saatava kuolinpesältä. Asianajajan oli pesänselvittäjänä tullut ottaa kantaa myös yhtiöllään olevan saatavan määrän ja perusteen oikeellisuuteen, minkä vuoksi asianajajalla oli…

14.2.2022 Ei seuraamusta

Entisen pariskunnan asioiden hoitamisesta ei esteellisyyttä

Asianajaja oli vuonna 2014 avustanut kantelijaa lähestymiskieltoa koskevassa asiassa ja vuonna 2018 vastaanottanut toimeksiannon kantelijan entiseltä miesystävältä, lähestymiskieltoasian vastapuolelta. Kantelijan mielestä asianajaja oli esteellinen ja käyttäneen aiemmassa toimeksiannossa saamiaan kantelijan terveystietoja hyväksi kantelijaa vastaan toimiessaan vastapuolen asiamiehenä. Asianajajan ja kantelijan toimeksiantosuhde oli päättynyt käräjäoikeuden vuonna 2014 antamaan tuomioon. Asiakassuhde oli…

14.2.2022 Varoitus

Asianajaja oli esteellinen työsopimusriidassa

Asianajaja avusti A:ta käräjäoikeudessa työsuhderiidassa, jossa vastapuolena oli A:n entinen työnantaja. Asianajaja oli aiemmin hoitanut usean vuoden ajan työnantajayhtiön toimeksiantoja ja osallistunut yhtiön työsopimuspohjan päivittämiseen, jonka pohjalta oli tehty myös A:n päivitetty työsopimus. Yhtiö katsoi asianajajan olleen esteellinen toimimaan A:n asiamiehenä. Valvontalautakunta katsoi, että vaikka asianajaja ei ollut enää hoitanut…

12.3.2021 Ei seuraamusta

Yhtiön avustaminen ei tehnyt esteelliseksi osakkaan asiassa

Asianajaja oli avustanut yhtiötä muun muassa toimimalla puheenjohtajana yhtiön varsinaisissa yhtiökokouksissa. Kantelija omisti yhtiön osakkeista 49 prosenttia ja kantelijan yhtiökumppani 51 prosenttia. Kantelija oli vaatinut käräjäoikeutta velvoittamaan yhtiökumppaninsa lunastamaan kantelijan omistamat 49 osaketta tai vaihtoehtoisesti vahvistavan yhtiökumppanin omistaman 51:sen osakkeen omistusoikeuden siirtyvän kantelijalle lunastushinnalla. Kantelija moitti asianajajaa siitä, että tämä…