Asianajaja menetteli harhaanjohtavasti kiinteistön myynnissä

19.5.2021
Ratkaistu: 5.3.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli määrätty uskotuksi mieheksi suorittamaan kolmen kiinteistön yhteisomistuksen purkamisen. Kiinteistöillä oli ollut yhteensä kuusi omistajaa kantelijat mukaan lukien. Asianajaja oli toiminut myös pesänselvittäjänä kuolinpesässä, jonka osakkaina olivat edellä mainitut yhteisomistajat.

Kantelijat moittivat asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli informoinut kantelijoita kiinteistöjen myynnistä harhaanjohtavasti. Asianajaja oli sähköpostiviesteissään ennen kaupantekoa antanut kantelijoiden ymmärtää, että ostaja on ulkopuolinen taho, millä oli kantelijoiden mukaan pyritty tarkoituksellisesti harhauttamaan heitä.

Asianajajalla oli uskottuna miehenä ollut toimivalta kaupan tekemiseen. Asiassa esitetystä selvityksestä oli kuitenkin ilmennyt, että asianajaja oli tietoisesti salannut kantelijoilta tiedon siitä, että ostajina olivat kaksi muuta yhteisomistajaa. Kantelijoille oli annettu tiedoksi 195 000 euron tarjous. Toinen kantelijoista oli tarjoushinnan hyväksyessään samalla ilmaissut, ettei hän hyväksynyt lähisukulaisia ostajina. Aineistosta ei ilmennyt, että asianajaja olisi vastannut kieltoon tai muutoinkaan tiedottanut kantelijaa kieltonsa mahdollisesta merkityksestä.

Ottaen huomioon, että asiassa ei tosiasiallisesti ollut kyse kiinteistöjen myynnistä kokonaisuudessaan, vaan kantelijoiden osuuden lunastamisesta, valvontalautakunta katsoi asianajajan menettelyn olleen kuvatuissa olosuhteissa harhaanjohtavaa ja siten hyvän asianajajatavan vastaista. (Huomautus, 3. jaosto 5.3.2021)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme