Asianajaja kertoi tarpeettomia seikkoja tuomioistuimelle

1.7.2021
Ratkaistu: 14.5.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja avusti vanhempaa huoltoriidassa. Hänestä kanteli vastapuolena ollut toinen vanhempi, joka moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli mustamaalannut kantelijaa ja tämän sisarta.

Asianajaja oli hakemuksessaan käräjäoikeudelle nimennyt kantelijan sisaren etunimeltä ja maininnut tämän epäillystä sairaudesta. Sen jälkeen asianajaja kirjoitti, että lapsi ”lienee usein äidin lähisukulaisten hoidossa, vaikka lapsen pitäisi olla päiväkodissa”.

Hakemuksesta ei kuitenkaan käynyt ilmi, kenen hoidossa lapsi olisi ollut ja miten usein eikä sitä, oliko hoidossa ollut jotain huomautettavaa, eikä sairauden mainitseminen näyttänyt olleen asian hoitamisen kannalta välttämätöntä tai asiaan vaikuttavaa.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajan tulee toiminnassaan pidättyä toimeksiantoon kuulumattomien henkilöiden yksityiselämää ja terveyttä koskevien seikkojen ilmaisemisesta. (Huomautus. 4. jaosto 14.5.2021, 17 §)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme