Asianajaja toimitti valituksen väärään hallinto-oikeuteen

1.7.2021
Ratkaistu: 25.5.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut kantelijan asiamiehenä perinnönjaon moitetta koskeneessa asiassa. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että tämä oli lähettänyt laatimansa valituksen väärään hallinto-oikeuteen. Kantelijalle lähetetyn kirjepostin mukana oli lisäksi tullut toimiston toisen lakimiehen asiakkaan sähköpostitulostus.

Valvontalautakunta piti asianajajan vastauksen ja sillä muutoin käytettävissään olleen selvityksen perusteella selvitettynä, että asianajaja oli toimittanut valituksen väärään hallinto-oikeuteen ja kantelijalle oli lähetetty toisen asiakkaan asiakirjan. Asianajaja oli toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti huolimattomasti, minkä lisäksi hän oli rikkonut salassapito- ja vaitiolovelvollisuuttaan. (Huomautus. 1. jaosto 25.5.2021, 2 §)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme