Asianajaja osoitti laskun väärälle taholle

9.8.2021
Ratkaistu: 2.7.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut yhtiön toisen osakkaan avustajana yhtiötä koskevissa asioissa. Yhtiö moitti asianajajaa siitä, että yhtiölle osoitetussa laskussa ei ollut asianmukaista laskuerittelyä. Laskussa ei ollut eritelty toimenpiteisiin käytettyä aikaa. Lisäksi yhtiön mielestä asianajaja oli laskuttanut yhtiön toiselle osakkaalle kohdistuvia toimenpiteitä yhtiöltä, minkä vuoksi laskutus oli kohtuutonta.

Toimeksiannon asianajajalle oli antanut yhtiön osakas, joka ei ollut hallituksen puheenjohtaja. Valvontalautakunta totesi, että kyse ei siten ollut yhtiön toimeksiannosta vaan osakkaan antamasta toimeksiannosta, ja lasku olisi tullut osoittaa yhtiön sijaan toimeksiannon antaneelle osakkaalle.

Laskun toimenpide-erittelyssä oli ilmoitettu pelkästään toimenpiteiden yhteissumma ja laskun loppusumma, mikä ei täyttänyt palkkio-ohjeen asettamia vaatimuksia. Asianajolasku on palkkio-ohjeen edellyttämällä tavalla yksilöity, kun toimenpide-erittelyssä on kunkin toimenpiteen osalta ilmoitettu joko toimenpiteeseen kulunut aika tai siitä veloitettu palkkion määrä.

Valvonta-asia käsiteltiin yhdessä samaan asiaan liittyvän palkkioriita-asian kanssa, jossa valvontalautakunta suositti asianajajan palkkion alentamista 0 euroon. Yhtiön ja asianajajan välillä ei ollut syntynyt toimeksiantoa, josta asianajajalla olisi ollut oikeus laskuttaa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme