Laskusta sai reklamoida puolentoista vuoden päästä

9.8.2021
Ratkaistu: 25.5.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Palkkiota ei suositettu alennettavaksi

Asianajaja oli toiminut käräjäoikeuden määräämänä pesänselvittäjänä ja -jakajana kuolinpesässä. Kuolinpesän osakas haki palkkion alennusta, koska piti asianajajan laskutusta kohtuuttomana.

Asianajaja oli pyytänyt valvontalautakuntaa arvioimaan, oliko hakija reklamoinut laskusta liian myöhään. Palkkioriita-asiassa ei anneta suositusta, jos hakijan oikeus vaatia palkkion alentamista on lain mukaan vanhentunut. Velan vanhentumisesta annetun lain mukaan yleinen vanhentumisaika on kolme vuotta.

Hakija oli saattanut palkkioriita-asian vireille ensimmäisestä laskusta puolentoista vuoden ja toisesta laskusta kolmen viikon kuluttua laskun päiväyksestä. Valvontalautakunta totesi, että kummassakaan tapauksessa hakijan oikeus vaatia palkkion alentamista ei ollut lain mukaan vanhentunut. Valvontalautakunta antoi asiassa suosituksen eikä havainnut, että asianajajan laskutus olisi ollut kohtuutonta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme