Asianajajan kielenkäyttö ei ollut epäasiallista

13.10.2021
Ratkaistu: 12.5.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli avustanut kantelijan vastapuolta lasten huoltoa ja tapaamisoikeutta koskevassa asiassa käräjäoikeudessa. Asianajajan kielenkäyttö käräjäoikeuden pääkäsittelyssä oli kantelijan mukaan ollut epäasiallista ja kantelijaa loukkaavaa. Kantelija katsoi asianajajan kommentoineen epäasiallisesti ja vähättelevästi kantelijan esittämiä todisteita ja lausumia sekä todenneen kantelijan puheen olleen ”sikamaista ja ruokotonta”.

Asianajaja oli kiistänyt käyttäytyneensä epäasiallisesti kantelijaa kohtaan pääkäsittelyn aikana. Hän kertoi, etteivät kantelussa yksilöidyt kommentit olleet kohdistuneet kantelijan henkilöön, vaan kantelijan esittämien väitteiden paikkansapitävyyteen. Valvontalautakunta ei asiassa esitetyn selvityksen perusteella havainnut asianajajan kielenkäytön olleen epäasiallista.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme