Jätti vastaamatta sovintotarjoukseen

13.10.2021
Ratkaistu: 25.5.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli avustanut asiakastaan oikeudenkäynnissä, joka koski asiakkaan äidin kuolinpesän pesänselvittäjän tehtävästä vapauttamista. Asianajajasta kanteli pesänselvittäjä. Tämän mukaan asianajaja oli jättänyt vastaamatta pesänselvittäjän lähettämiin sovintotarjouksiin.

Asianajaja oli yrittänyt selvittää, millä ehdoin asiakas olisi voinut harkita asian sovinnollista ratkaisua, mutta asiakas ei ollut suostunut kantelijan tekemiin sovintoehdotuksiin. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli täyttänyt velvollisuutensa arvioida asian sovinnollisen ratkaisun mahdollisuutta tehtävän kuluessa.

Kantelijan ensimmäisen sovintotarjouksen osalta vastaaminen seuraavana päivänä tarjouksen voimassaolon päätyttyä oli ollut vielä hyväksyttävää, kun asiakas oli vastannut sovintotarjoukseen kielteisesti. Asianajaja ei ollut myöhemmin vastannut kantelijan toiseen sovintotarjoukseen sen voimassaollessa eikä tämän jälkeenkään. Asianajajalla oli kuitenkin valvontalautakunnan mukaan ollut velvollisuus vastata saamaansa yhteydenottoon, vaikka asiakas ei ollut sovintotarjousta hyväksynytkään.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme