Entisen pariskunnan asioiden hoitamisesta ei esteellisyyttä

14.2.2022
Ratkaistu: 21.12.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli vuonna 2014 avustanut kantelijaa lähestymiskieltoa koskevassa asiassa ja vuonna 2018 vastaanottanut toimeksiannon kantelijan entiseltä miesystävältä, lähestymiskieltoasian vastapuolelta. Kantelijan mielestä asianajaja oli esteellinen ja käyttäneen aiemmassa toimeksiannossa saamiaan kantelijan terveystietoja hyväksi kantelijaa vastaan toimiessaan vastapuolen asiamiehenä.

Asianajajan ja kantelijan toimeksiantosuhde oli päättynyt käräjäoikeuden vuonna 2014 antamaan tuomioon. Asiakassuhde oli käsittänyt ainoastaan lähestymiskieltoa koskevan toimeksiannon. Kantelijan vastapuolelta saatu toimeksianto oli alkanut heinäkuussa 2018. Kyseisellä rikosasialla ei ollut yhteyttä asianajajan kantelijalle hoitamaan toimeksiantoon.

Kantelijan avustajana laaditusta lähestymiskieltohakemuksesta ja käräjäoikeuden tuomiosta ei ilmennyt, että lähestymiskieltoa koskeva toimeksianto olisi liittynyt varsinaisesti kantelijan terveydentilaan. Valvontalautakunta katsoi, ettei asianajaja ollut esteellinen toimimaan kantelijan vastapuolen avustajana.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme