Esteellisyys havaittiin toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen

14.2.2022
Ratkaistu: 10.12.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli maksuttoman alkuneuvottelun ja toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen peruuttanut asiakkaan kanssa sovitun tapaamisen mahdollisen esteellisyyden vuoksi. Esteellisyydestä oli ilmoitettu asiakkaalle vasta 11 päivää alkuneuvottelun jälkeen.

Asianajaja ja asianajotoimisto olivat tehneet esteellisyystarkastuksen ennen mahdollisen toimeksiannon vastaanottamista. Esteellisyyttä ei ollut heti huomattu, sillä asiakkaan vastapuolena olleen yrityksen toiminimi oli vaihtunut eikä mahdollinen esteellisyysperuste tullut esille mistään seikasta. Asianajajan esteellisyys oli huomattu vasta toimeksiannon vastaanottamisen jälkeen, jolloin asianajaja oli luopunut toimeksiannon hoitamisesta. Asianajaja ei ollut laiminlyönyt esteettömyytensä selvittämistä eikä toiminut hyvän asianajajatavan vastaisesti esteellisyydestä huolimatta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme