Uskottuna miehenä toimiminen teki esteelliseksi

14.2.2022
Ratkaistu: 10.12.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli määrätty huolehtimaan uskottuna miehenä yhteisomistussuhteen purkamisesta ja kiinteistön myynnistä kantelijan ja A:n välillä. A oli tehtävän päätyttyä antanut asianajajalle toimeksiannon periä kantelijalta uskotun miehen päätöksessä vahvistettu kantelijan osuus kiinteistönvälittäjän palkkiosta. Kantelijan mielestä asianajaja oli esteellinen hoitamaan A:n toimeksiantoa.

Valvontalautakunnan ratkaisukäytännössä pesänselvittäjän ja -jakajan tehtävä on tehnyt asianajajan esteelliseksi toimimaan avustajana pesänselvityksen toimiin tai suoritettuun jakoon perustuvissa riidoissa. Määräyksenvaraisissa tehtävissä suoritetut toimenpiteet ja niistä seuraavat riitaisuudet on katsottu samaksi asiaksi.

A:lta saadun toimeksiannon perusteena oli ollut uskottuna miehenä suoritettu yhteisomistussuhteen purkaminen. Valvontalautakunta katsoi, että käsillä oleva tilanne oli rinnastettavissa pesänselvittäjän ja -jakajan esteellisyyttä koskevaan ratkaisukäytäntöön. Asianajaja oli ollut esteellinen ottamaan toimeksiannon vastaan A:lta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme