Asianajajan tulee vastata tuomioistuimen tiedusteluihin

20.4.2022
Ratkaistu: 15.12.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Käräjäoikeudessa vireillä olevan riita-asian vastapuolen avustaja kanteli asianajajasta, kun tämä ei ollut vastannut käräjäoikeuden tiedusteluihin valmisteluistunnon ajankohtaa koskien. Käräjäoikeus oli pyytänyt vastausta 26.1.2021 mennessä ja lähestynyt asianajajaa uudelleen 27.1.2021, mutta asianajaja oli vastannut tiedusteluun vasta 2.2.2021.

Asianajaja ilmoitti syyksi määräpäivän kalenteriin merkitsemättä jäämisen ja valmistautumisen erään rikosasian istuntoon 28.1.2021. Valvontalautakunta totesi asianajajan huolellisuusvelvollisuuden alkavan jo asianajotoimiston asianmukaisesta järjestämisestä niin, että toimistorutiinit ehkäisevät määräaikojen laiminlyömistä. Tuomioistuimen asettamien määräaikojen noudattaminen on keskeinen osa asiakkaan etujen ja oikeuksien asianmukaista valvomista.
Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli menetellyt moitittavasti vastatessaan käräjäoikeuden tiedusteluun vasta viikon kuluttua määräajan päättymisestä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme