Asianajaja esiintyi oikeudessa päihtyneenä

13.6.2022
Ratkaistu: 10.12.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli toiminut vastaajan avustajana käräjäoikeudessa. Käräjäoikeuden valvontalautakunnalle tekemän ilmoituksen mukaan puheenjohtaja oli ennen istunnon alkamista päättänyt, että pääkäsittelyä ei voida aloittaa asianajajan huonovointisuuden takia.

Syyttäjä oli ottanut yhteyttä puheenjohtajaan ennen istunnon alkamista ilmoittaen epäilevänsä asianajajan olevan päihtynyt. Syyttäjä oli havainnut asianajajan haisevan alkoholille, minkä lisäksi asianajaja oli välillä nukahtanut odotustilaan.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajan olisi vastauksessaan ilmoittamansa unettomuuden, lääkityksen ja muiden esiintymiseensä vaikuttavien seikkojen perusteella pitänyt ymmärtää, että hän ei ollut työkykyinen pääkäsittelyn aikaan. Asianajajan oli joka tapauksessa tullut ymmärtää, että lääkkeistä aiheutuneet sivuoireet olivat olleet laadultaan sellaisia, että ne olivat vaikuttaneet hänen työkykyynsä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme