Ei seuraamusta maskipakkoa arvostelevasta twiitistä

17.8.2022
Ratkaistu: 11.1.2022, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajajaliiton hallitus käynnisti valvonta-asian asianajajaa kohtaan, kun asianajaja oli twiitannut pitävänsä rikesakon hankkimista kunnia-asiana, jos maskipakko tulisi voimaan.

Valvontalautakunta arvioi asianajajan sananvapautta ja sitä rajoittavaa asianajajan kunniallisuusvelvollisuutta, joka edellyttää myös asiallista kielenkäyttöä. Valvontalautakunta piti twiittiä sanavalinnoiltaan epäasiallisena ja sellaisena, jota asianajajan tulee asianajotoimessaan välttää.

Toisaalta asianajaja oli julkaissut twiittinsä omalla henkilökohtaisella tilillään, jolla hän oli esiintynyt kaupunginvaltuutettuna. Twiitti oli sisältänyt poliittisen ja kriittisen kannanoton hallituksen kasvomaskin käyttöä koskevaan lakiesitykseen. Asianajaja edusti oppositiossa olevaa puoluetta ja oli julkaissut twiitin nimenomaan tässä asemassa. Epäonnistuneista sanavalinnoista huolimatta asianajaja ei ollut twiitillään alentanut asianajajakunnan arvoa tai vähentänyt luottamusta asianajajakuntaan.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme