Konkurssipesien hoitajilla yhteinen vastuu

17.8.2022
Ratkaistu: 7.2.2022, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Kaksi asianajajaa oli määrätty kahden yhtiön konkurssipesien pesänhoitajiksi ja myöhemmin vapautettu tehtävistään hyvän pesänhoitotavan vastaisesta toiminnasta ja laskutuksesta johtuen.

Konkurssiasiamies oli tehnyt ilmoituksen toisesta asianajajasta Asianajajaliiton hallitukselle, joka päätti käynnistää asianajajaan kohdistuvan valvonta-asian. Konkurssipesien kirjanpidossa oli ollut puutteita ja pesästä oli tehty suuria selitteettömiä maksuja. Lisäksi pesänhoitajat olivat nostaneet palkkioita yhteensä yli 1 032 000 euroa.

Pesänhoitajien tehtäviä ei ollut pesänhoitajien määräyksissä jaettu asianajajien kesken, mutta asianajajat olivat itse sopineet keskinäisestä työnjaosta. Tehtävään määrätyillä oli ollut samat oikeudet ja velvollisuudet pesänhoitajina, eivätkä velvollisuudet olleet rajoittuneet yksistään niihin tehtäviin, joista asianajaja oli kertomansa mukaan vastannut. Asianajajan olisi tullut varmistua konkurssipesien etujen toteutumisesta kaikissa pesänhoitajan määräyksen mukaisissa tehtävissä sekä siitä, että nostettavat palkkioennakot vastaavat velkojankokouksen päätöstä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme