Laiminlöi vastata Asianajajaliitolle ja valvontalautakunnalle

17.8.2022
Ratkaistu: 11.4.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamusmaksu

Liiton hallitus oli yleisvalvonnan seurauksena lähettänyt asianajajalle selvityspyynnön kahdesti kevään 2020 aikana. Asianajaja ei ollut vastannut kummallakaan kerralla määräajassa. Valvontalautakunta oli pyytänyt asianajajalta vastausta asian johdosta kolmesti saamatta asianajajalta vastausta. Asianajaja saapui kuitenkin valvontalautakunnan täysistunnon suulliseen kuulemiseen.

Valvontalautakunta katsoi selvitetyksi, että asianajaja oli jättänyt vastaamatta määräajassa Asianajajaliiton selvityspyyntöihin ja siten menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti. Asianajaja oli useista kehotuksista huolimatta jättänyt vastaamatta myös valvontalautakunnan kirjalliseen vastauspyyntöön.

Valvontalautakunta ei pitänyt uskottavana asianajajan antamaa selvitystä siitä, että sähköpostiviestit eivät olisi tavoittaneet häntä. Jättämällä vastaamatta valvontalautakunnan sähköpostitse toimittamiin vastauspyyntöihin asianajaja oli laiminlyönyt vastaamisvelvollisuutensa valvontalautakunnalle. Asianajajalle määrättiin lieventävien asianhaarojen vuoksi seuraamusmaksu jäsenyydestä erottamisen sijaan.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme