Rikostuomio johti erottamiseen

5.10.2022
Ratkaistu: 25.5.2022, täysistunto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Erottaminen

Hovioikeus oli tuominnut asianajajan kolmesta laittomasta uhkauksesta, kotirauhan rikkomisesta, ampuma-aserikoksesta sekä ampuma-aserikkomuksesta ehdolliseen vankeusrangaistukseen.

Rikoksia ei voitu pitää vähäisinä, mitä osoitti myös teoista tuomittu, yhteinen neljän kuukauden ehdollinen vankeusrangaistus. Valvontalautakunta piti asianajajan menettelyä erittäin moitittavana riippumatta siitä, että rikokset olivat tapahtuneet asianajotoiminnan ulkopuolella. Asianajajan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa ja vähentämään luottamusta asianajajakuntaan. Asianajaja oli siten menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Koska asianajaja oli tuomittu rangaistukseen rikoksista, joista voitaisiin jo yksistään määrätä kurinpidollisena seuraamuksena erottaminen, ja koska asianajajan menettely oli ollut omiaan alentamaan asianajajakunnan arvoa, asianajaja oli erotettava Suomen Asianajajaliiton jäsenyydestä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme