Avustajan ei tarvinnut toimittaa kirjallisia todisteita vastapuolelle

21.4.2023
Ratkaistu: 10.3.2023, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimisto oli saanut toimeksiannon riita-asiassa. Toimiston työntekijä oli luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan puolesta lähettänyt sähköpostin välityksellä sovintoehdotuksen vastapuolena olleen kantelijayhtiön asianajajalle.

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun ohella siitä, että tämä ei ollut varannut kantelijalle mahdollisuutta riidanalaisen asian sovinnolliseen selvittämiseen, kun hän ei ollut suostunut kantelijan asianajajan pyynnöstä huolimatta toimittamaan haastehakemuksen kirjallisia todisteita.

Valvontalautakunta totesi, että lainkohdassa edellytetään ainoastaan asiakkaan vaatimusten ilmoittamista, jotka olivat ilmenneet sekä luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan toimiston työntekijän lähettämästä sähköpostiviestistä että yksityiskohtaisesti perusteluineen haastehakemusluonnoksesta. Näin ollen valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa mukaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme