Nimetty yhteyshenkilö riitti vastaamisvelvollisuuden täyttämiseksi

21.4.2023
Ratkaistu: 15.3.2023, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Kantelija oli ottanut yhteyttä asianajajan edustamaan asianajotoimistoon toimiston yleisen puhelinnumeron kautta. Kantelija moitti asianajajaa muun muassa siitä, että hän oli jättänyt vastaamatta kantelijan puheluihin. Kantelijan mukaan asianajajalla ei ollut ollut puoleen vuoteen aikaa vastata yhteenkään puheluun tai antaa perusteellisempaa vastausta kantelijan esittämiin kysymyksiin.

Asianajajan mukaan toimiston käytännön mukaisesti vaihdenumeroon tulleista puheluista oli kirjattu vaihdetta hoitavan henkilön toimesta soittopyynnöt, mikäli tavoiteltu henkilö oli ollut sillä hetkellä varattuna. Kantelija ei kuitenkaan ollut antanut puhelinnumeroaan tähän tarkoitukseen.

Asianajajan toimisto oli nimennyt kantelijalle erään henkilön yhteyshenkilöksi asiassa. Kantelija oli sähköpostitse lähettänyt kysymyksensä tälle henkilölle ja saanut vastaukset esittämiinsä kysymyksiin.

Asiassa saadun selvityksen perusteella valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli täyttänyt asianajajalle kuuluvan vastaamisvelvollisuutensa sillä, että hänen toimistostaan oli nimetty yhteyshenkilö vastaamaan kantelijan yhteydenottoihin.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme