Valvontalautakuntalla toimivalta tutkia laskun perimistä koskeva asia

21.4.2023
Ratkaistu: 10.3.2023, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut vastaajan avustajana palvelussopimusta koskevassa riita-asiassa. Käräjäoikeus oli määrännyt kantajan korvaamaan vastaajan oikeudenkäyntikulut arvonlisäverottomana. Kantelija oli moittinut luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että tämä oli menetellyt käräjäoikeuden antaman päätöksen vastaisesti vaatiessaan kantelijaa maksamaan käräjäoikeuden päätöksen vastaisesti huomattavasti suurempaa kokonaissummaa.

Valvontalautakunta arvioi, oliko luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja toiminut asiassa luvan saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain 8 §:n 1 momentin mukaisesti oikeudenkäyntiasiamiehen tai -avustajan tehtävässä. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan oman oikeudenkäyntiavustajan laskun periminen oli liittynyt olennaisesti oikeudenkäyntiasian hoitamiseen sen jälkitoimena. Valvontalautakunta otti kantelun tutkittavaksi.

Valvontalautakunta totesi, että kantelijan moite oli perustunut siihen, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli perinyt laskuaan arvonlisäverollisena, jolloin laskun loppusumma oli ollut eri kuin käräjäoikeuden tuomiossa mainittu. Valvontalautakunta kuitenkin totesi, että käräjäoikeuden tuomiossa oli nimenomaan mainittu kyseessä olevan arvonlisäveroton summa. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan velvollisuutena oli ollut lisätä laskuunsa arvonlisäveron määrä eikä hän ollut menetellyt oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme