Avustaja ei vastannut valvontalautakunnalle

16.8.2023
Ratkaistu: 21.6.2023, 1. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut kantelijaa riita-asian oikeudenkäynnissä. Kantelijan toimeksiantoa oli hoitanut toimiston toinen oikeudenkäyntiavustaja. Tehtävä oli kuitenkin sairastumisen vuoksi siirretty kantelun kohteena olevan luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan hoidettavaksi oikeudenkäynnin osalta. Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa siitä, että hän oli perehtynyt toimistonsa toisen oikeudenkäyntiavustajan laatimaan tekstiin vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä, ja hänen toimintansa istunnossa oli ollut tämän vuoksi paikoin haparoivaa.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei ollut lukuisista muistutuksista huolimatta toimittanut valvontalautakunnalle vastausta kantelussa esitettyihin moitteisiin. Valvontalautakunta katsoi, ettei sillä ollut aihetta epäillä kantelijan esittämää selvitystä tapahtumien kulusta. Valvontalautakunta katsoi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli menetellyt päämiehensä edun vastaisesti perehtyessään asian aineistoon vasta oikeudenkäyntiä edeltävänä päivänä sekä ajaessaan asiaa puutteellisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme