Asianajaja viivytteli pesänselvityksessä

26.10.2023
Ratkaistu: 21.9.2023, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli määrätty kuolinpesän pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi. Asianajaja oli myöntänyt, että hän ei ollut vastannut kantelussa yksilöityihin sähköpostiviesteihin ja että pesänselvityksessä ei ollut tapahtunut edistymistä reilun kahden vuoden aikavälillä. Valvontalautakunta totesi asianajajan laiminlyöneen vastata kantelussa mainittuihin sähköpostiviesteihin ja pitää asiakkaan ajan tasalla tehtävän edistymisestä.

Lisäksi asianajajaa oli moitittu muun muassa siitä, että hän oli viivytellyt tarpeettomasti pesänselvityksessä. Valvontalautakunta totesi, että ensimmäinen pesänselvityskokous oli pidetty yli kolme vuotta sen jälkeen, kun asianajaja oli määrätty pesänselvittäjäksi ja -jakajaksi. Valvontalautakunta katsoi viivytyksen olleen huomattava ja asianajajan menetelleen siten erityisen moitittavasti hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme