Avustaja antoi tuomioistuimelle paikkansapitämättömän lausuman

17.4.2024
Ratkaistu: 13.3.2024, 3. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Varoitus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli avustanut päämiehiään riita-asioissa. Luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin siitä, että tämä oli toiminut epärehellisesti ottamalla vailla kelpoisuutta olevan varatuomarin mukaan rinnalleen asiamieheksi oikeuden istuntokäsittelyyn. Lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli antanut lausuman oikeudelle, jossa hän oli pyrkinyt luomaan kuvan, että varatuomari olisi eläköitymisen vuoksi jättänyt luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan tehtävät, vaikka ne tosiasiassa olivat päättyneet luvan peruuttamisen vuoksi.

Varatuomari oli saadun selvityksen perusteella riidattomasti menettänyt kelpoisuutensa toimia avustajana käräjäoikeudessa. Toisaalta asiassa ei ollut ilmennyt seikkoja, joiden nojalla olisi katsottava varatuomarin vaikuttaneen tai pyrkineen vaikuttamaan oikeudenkäyntiin istunnossa. Asiassa ei ollut ilmennyt varatuomarin menetelleen oikeudenkäynnissä muussa kuin teknisen apulaisen tehtävässä. Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei ollut tältä osin rikkonut velvollisuuksiaan.

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli vastatessaan käräjäoikeuden tiedusteluun ilmoittanut varatuomarin toimineen luvan saaneena oikeudenkäyntiavustajana eläkkeelle jäämiseensä saakka. Valvontalautakunta katsoi, että varatuomarin ilmoitus tuomioistuimelle ei ollut ollut paikkansa pitävä, koska siitä oli väistämättä saanut käsityksen, jonka mukaan varatuomarin lupa oli lakannut eläköitymisen vuoksi eikä luvan peruuttamisen vuoksi. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettely oli voinut antaa tuomioistuimelle virheellisen kuvan varatuomarin luvan lakkaamisen syistä ja näin ollen varatuomari oli menetellyt oikeudenkäyntiavustajan velvollisuuksiensa vastaisesti antaessaan tuomioistuimelle lausuman, jonka oli tiennyt paikkansapitämättömäksi.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme