Avustajan apulainen käytti itsenäisesti puhevaltaa istunnossa

17.4.2024
Ratkaistu: 13.3.2024, 2. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Kantelija moitti luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että tämä oli antanut edustamansa lakiasiaintoimiston lakimiehen toimia oikeudenkäynnissä avustajana puheoikeutta käyttäen, vaikka hänellä ei ollut ollut lupaa toimia oikeudenkäyntiavustajana. Valvontalautakunta totesi, ettei lakimiehen mukanaoloa oikeudenkäynnissä ollut pidettävä moitittavana. Moitittavana sen sijaan oli pidettävä sitä, että lakimies oli käyttäessään itsenäistä puhevaltaa toiminut oikeudenkäynnissä oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. Luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan olisi tullut vastata oikeudenkäyntiasiamiehen tehtävistä itsenäisesti ja vastata myös apulaisensa toiminnasta istunnossa.

Lisäksi luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli valvontalautakunnalle toimittamassaan vastauksessa myöntänyt, että haastehakemukseen ajallaan vastaamisen osalta oli tapahtunut erehdys ja se oli annettu yhden päivän viiveellä.

Valvontalautakunta katsoi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menetelleen velvollisuuksiensa vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme