Laskun laatimisesta ei olisi saanut laskuttaa

17.4.2024
Ratkaistu: 15.3.2024, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Seuraamus jätettiin määräämättä

Asianajotoimistossa työskennellyttä luvan saanutta oikeudenkäyntiavustajaa moitittiin muun muassa siitä, että asianajotoimiston laskutus oli ollut kohtuutonta. Kantelu kohdistettiin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan valvonnasta vastaavaan asianajajaan.

Valvontalautakunta kiinnitti samaan asiaan liittyvässä palkkioriita-asiassa huomiota siihen, että kantelijaa oli laskutettu laskun laatimisesta yhteensä 24,80 euroa (sis. alv). Palkkioriita-asian ratkaisussaan valvontalautakunta totesi, että asiakkaan laskuttamisesta aiheutuvat kulut ovat asianajotoimiston yleiskuluja, eikä niitä voida veloittaa toimeksiannon hoitamiseen liittyvinä kuluina asiakkaalta. Valvontalautakunta totesi laskutuksen olleen edellä mainitun kulun osalta kohtuutonta ja suositti kyseisen kulun alennettavaksi asianajotoimiston laskusta.

Ottaen huomioon valvontalautakunnan suosittaman alennuksen vähäisyys sekä muu asiassa esitetty aineisto kokonaisuudessaan, valvontalautakunta piti tältä osin luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan menettelyn moitittavuutta kokonaisuutena arvioiden vähäisenä. Valvontalautakunta jätti näin ollen seuraamuksen määräämättä asianajajalle.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme