Valvontavastuu kohtuuttoman laskutuksen vuoksi

17.4.2024
Ratkaistu: 15.3.2024, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajajan toimistossa työskennellyt juristi oli avustanut asiakasta urakkasopimusta koskeneessa riita-asiassa. Asiassa tuli vireille kantelu, jonka valvontalautakunta kohdisti juristin valvonnasta vastaavaan asianajajaan. Kantelun mukaan asianajotoimiston laskutus oli ollut kohtuutonta.

Valvontalautakunta kiinnitti samaan asiaan liittyvän palkkioriita-asian yhteydessä huomiota siihen, että asiakkaan intressi asiassa oli ollut 1 700 euroa. Vastapuolen avustaja oli käyttänyt toimeksiannon hoitamiseen huomattavasti toimeksiantoa hoitanutta juristia vähemmän aikaa, ja kun asian ei havaittu olleen oikeudellisesti erityisen ongelmallinen, valvontalautakunta katsoi, että 14 956,60 euron kokonaislaskutus oli ollut kohtuuton suhteessa toimeksiannon laatuun ja laajuuteen sekä asiakkaan intressiin.

Asianajaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa huolehtia siitä, että hänen asianajotoimistonsa palveluksessa ollut juristi noudattaa hyvää asianajajatapaa. Valvontalautakunta totesi asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme