Asiakasta ei olisi saanut laskuttaa asianajotoimiston sisäisistä neuvotteluista

12.6.2024
Ratkaistu: 20.5.2024, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Käräjäoikeus oli määrännyt asianajajan pesänselvittäjäksi kuolinpesään. Laskuerittelystä ilmeni, että hakijoilta oli laskutettu asianajotoimiston henkilökunnan sisäisistä neuvotteluista. Neuvotteluiden sisältöä ei ollut laskuilla selvitetty, mutta asianajajan vastauksen mukaan kyseiset neuvottelut olivat sisältäneet tavanomaista enemmän asian jatkotoimien suunnittelua ja työnjakoa.

Valvontalautakunta totesi, että asianajajan laskutus oli ollut kohtuuton siltä osin kuin se oli koskenut asianajotoimiston sisäisiä neuvotteluja, ja suositti laskua alennettavaksi muun muassa kyseisten toimenpiteiden osalta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme