Ennen toimitsijan määräystä laskutetut kulut perusteettomia, koska niistä ei ollut erikseen sovittu

12.6.2024
Ratkaistu: 3.5.2024, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Asianajaja oli määrätty käräjäoikeuden päätöksellä toimitsijaksi kuolinpesään. Hakijan mukaan asianajajan laskutus oli ollut kohtuutonta muun muassa siltä osin kuin asianajaja oli sisällyttänyt laskulleen toimenpiteitä ennen saamaansa toimitsijan määräystä.

Valvontalautakunta katsoi, etteivät toimitsijan määräystä edeltäneistä toimenpiteistä aiheutuneet kulut ole kuolinpesän vastuulle kuuluvia selvityskuluja, ellei niiden korvattavuudesta ole erikseen sovittu kuolinpesän osakkaiden kanssa. Valvontalautakunta piti asianajajan laskutusta perusteettomana ja hyvän asianajajatavan vastaisena siltä osin kuin asianajaja oli laskuttanut kuolinpesää toimenpiteistä ajalta ennen toimitsijan määräystä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme