Tunti aikaa vastineen hyväksymiselle 

12.3.2021
Ratkaistu: 18.2.2021, 1. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli avustanut kantelijaa ja kolmea muuta kiinteistönomistajaa valituksen laatimisessa Liikenneviraston (nyk. Väylävirasto) tiesuunnitelmaa koskevasta päätöksestä hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Kantelija moitti asianajajaa mm. siitä, että kiinteistönomistajien oli pitänyt antaa hyväksyntänsä puutteelliselle vastineelle liian nopeasti. Asianajaja oli toimittanut vastineen liitteineen asiakkailleen sähköpostitse tiedoksi määräpäivänä kello 14.30 ja pyytänyt ilmoittamaan sen hyväksymisestä kello 15.30 mennessä.

Valvontalautakunta totesi, että tunti oli ollut huomattavan lyhyt aika hyväksyä vastine, joka oli ollut 15 sivua pitkä. Toisaalta hallinto-oikeuden antama lyhyt määräaika oli ollut kaikkien osapuolten tiedossa, ja asianajajalle oli toimitettu runsaasti aineistoa lähellä määräpäivää sekä vielä määräpäivän aamuna. Valvontalautakunta katsoi, että asianajaja oli antanut asiakkailleen niin pitkän ajan hyväksyä vastine kuin oli ollut mahdollista.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme