Oikeudenkäyntikulut sai periä suoraan vastapuolelta

19.5.2021
Ratkaistu: 5.3.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Asianajaja oli toiminut kantelijan avustajana yhtiökokouspöytäkirjojen esittämistä sekä kantelijan asunnon remonttia koskevissa asioissa, joissa vastapuolena oli ollut asunto-osakeyhtiö.

Kantelija moitti asianajajaansa muun muassa siitä, että tämä oli perinyt taloyhtiöltä oikeudenkäyntikuluina itselleen kanteessa ilmoitettua suuremman summan. Lisäksi palkkiota ei olisi kantelijan mukaan tullut vaatia vastapuolelta, vaan kantelijan oikeusturvavakuutuksesta.

Asiassa esitetystä selvityksestä oli ilmennyt, että asianajaja oli käräjäoikeudessa korottanut alkuperäisessä kanteessa ilmoittamaansa oikeudenkäyntikuluvaatimusta. Käräjäoikeus oli päätöksessään hyväksynyt asianajajan esittämän kuluvaatimuksen. Asianajaja oli perinyt taloyhtiöltä käräjäoikeuden päätöksessä kantelijalle maksettavaksi vahvistetut oikeudenkäyntikulut.

Valvontalautakunta totesi, että tilanteessa, jossa oikeusturvaetua ei ollut myönnetty ja asiakkaan vakuutusyhtiö ei ollut korvannut asianajo- ja oikeudenkäyntikuluja, asianajaja oli oikaissut ja perinyt suoraan vastapuolelta asiakkaalleen maksettavaksi tuomitut oikeudenkäyntikulut. Näin menetellessään asianajaja oli toiminut kantelijan eduksi, eikä kantelijalle ollut aiheutunut taloudellista vahinkoa tai sen vaaraa. Valvontalautakunta ei havainnut asianajajan menetelleen hyvän asianajajatavan vastaisesti. (Ei seuraamusta, 3. jaosto 5.3.2021)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme