Avustajan olisi pitänyt selvittää sovintomahdollisuus

1.7.2021
Ratkaistu: 21.5.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut yhtiön avustajana velkomusasioissa. Hänestä kanteli vastapuolena olleen yhtiön edustaja, joka moitti oikeudenkäyntiavustajaa muun muassa siitä, että tämä ei esittänyt vastapuolelle asiakkaansa vaatimuksia tai ottanut vastapuoleen yhteyttä ennen kanteen vireillepanoa.

Valvontalautakunta totesi, että luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja ei saa ilman erityistä syytä ryhtyä oikeudellisiin toimenpiteisiin ilmoittamatta vastapuolelle asiakkaansa vaatimuksia ja varaamatta vastapuolelle kohtuullista harkinta-aikaa sekä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen. Erityiseksi syyksi katsotaan esimerkiksi, jos toimenpiteiden siirtäminen voi aiheuttaa asiakkaalle oikeudenmenetyksen tai muuta vahinkoa. Sen sijaan erityiseksi syyksi ei ole katsottu sitä, että asiakas on itse aikaisemmin esittänyt vaatimuksensa vastapuolelle.

Avustaja oli vedonnut siihen, että kantelijayhtiö oli uhannut luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan asiakkaana olevaa yhtiötä konkurssihakemuksen jättämisellä ja että konkurssihakemuksen jättäminen olisi aiheuttanut merkittävää haittaa yhtiölle, jolloin saatavan periminen kantelijayhtiöltä oli aloitettava viivytyksettä.

Valvontalautakunta totesi, että kantelussa tarkoitetun haastehakemuksen esittäminen ei olisi estänyt vastapuolen mahdollista konkurssihakemusta, jota ei ollut myöskään vielä tehty. Sovintomahdollisuuden selvittäminen tässä tilanteessa olisi ollut molempien osapuolten kannalta aiheellista, minkä vuoksi luvan saaneen oikeudenkäyntiavustajan ilmoittamat syyt laiminlyönnilleen eivät olleet sellaisia erityisiä syitä, jotka tekisivät hänen menettelynsä hyväksyttäväksi. (Huomautus. 3. jaosto 21.5.2021, 16 §)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme