Esteellisyys usean osapuolen avustamisesta

1.7.2021
Ratkaistu: 14.5.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Varoitus

Asianajaja oli toiminut usean osapuolen avustajana rakennusriidassa, joka koski taloyhtiön huoneistoissa ilmenneitä rakennusvirheitä. Toimeksiannot liittyivät taloyhtiön huoneistojen sisäilmaongelmiin.

Asianajaja oli ensin toiminut kahden huoneiston omistajien (pariskunnat A ja B) asiamiehenä huhtikuussa 2019 taloyhtiötä vastaan, sitten kesällä 2019 taloyhtiön asiamiehenä kuluttajariitalautakunnalle jätetyssä valituksessa sekä tämän jälkeen pariskunta A:n asiamiehenä joulukuussa 2019 vireille tulleessa velkomusasiassa, jossa vastapuolena oli myyjänä toiminut yritys.

Taloyhtiön asianajajalle antamassa toimeksiannossa taloyhtiön intressissä oli ollut saattaa myyjäyritys vastuuseen oletetuista rakennusvirheistä. Pariskuntien A ja B toimeksiannossa heidän intressissään oli ollut saattaa joku muu taho kuin yksittäiset osakkeenomistajat eli mahdollisesti ainakin taloyhtiö vastuuseen rakennusvirheistä tai niiden osakkeenomistajille aiheuttamasta haitasta.

Koska kaikki toimeksiannot liittyivät taloyhtiön huoneistojen sisäilmaongelmiin, valvontalautakunta katsoi, että ne muodostivat kokonaisuuden, jossa oli kysymys samasta asiasta. Valvontalautakunta katsoi, että eturistiriidan mahdollisuus asianajajan asiakkaiden välillä oli ollut ilmeinen. (Varoitus. 4. jaosto 14.5.2021, 10 §)

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme