Perintätoimista ei olisi pitänyt veloittaa normaalilla tuntihinnalla

9.8.2021
Ratkaistu: 2.7.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Palkkiota suositettiin alennettavaksi

Asianajaja oli avustanut asiakastaan käräjäoikeudessa urakkariita-asiassa. Asiakas piti laskutusta kohtuuttomana.

Arvonlisäveroton tuntiveloitus oli ollut 280 euroa. Valvontalautakunta totesi varsinaisen toimeksiannon hoidosta veloitetun tuntiveloituksen olleen kohtuullinen. Laskutetuista toimenpiteistä osa oli kuitenkin muodostunut toimenpiteistä, jotka liittyivät asianajajan ja asiakkaan välistä toimeksiantoa koskevan laskusaatavan perintään. Laskusaatavan perintää ja maksujärjestelyä koskevien toimenpiteiden tuntiveloitus oli ollut myös 280 euroa.

Koska kyseessä olivat olleet asianajajan itsensä hoitaman toimeksiannon laskutukseen liittyvät perintätoimet, valvontalautakunta katsoi, että käytetty tuntiveloitus oli ollut kohtuuton. Kohtuullisena määränä voitiin pitää 140 euroa + alv tunnilta. Valvontalautakunta suositti asianajajan palkkion alentamista perintätoimien osalta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme