Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää ennen haastehakemusta

13.10.2021
Ratkaistu: 21.5.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja
Seuraamus: Huomautus

Luvan saanut oikeudenkäyntiavustaja oli toiminut osakeyhtiön avustajana velkomusasioissa. Hänestä kanteli vastapuolena ollut yhtiö. Avustaja oli jättänyt ilmoittamatta kantelijayhtiölle asiakkaansa vaatimukset ennen haastehakemuksen jättämistä. Hän ei myöskään varannut kohtuullista harkinta-aikaa eikä tilaisuutta asian sovinnolliseen selvittämiseen.

Avustaja vetosi siihen, että kantelijayhtiö oli uhannut osakeyhtiötä konkurssihakemuksen jättämisellä, mikä olisi aiheuttanut merkittävää haittaa osakeyhtiölle. Tämän vuoksi saatavan periminen kantelijayhtiöltä oli aloitettava viivytyksettä.

Valvontalautakunta totesi, että haastehakemus ei kuitenkaan olisi estänyt vastapuolen mahdollista konkurssihakemusta, jota ei ollut myöskään vielä tehty. Sovintomahdollisuuden selvittäminen tässä tilanteessa olisi ollut molempien osapuolten kannalta aiheellista, minkä vuoksi avustajan ilmoittamat syyt laiminlyönnilleen eivät olleet hyväksyttäviä.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme