Sovinnon mahdollisuus olisi pitänyt selvittää ennen kannetta

13.10.2021
Ratkaistu: 21.5.2021, 3. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asianajaja oli toiminut kantelijan entisen puolison asiamiehenä ja avustajana ositusta sekä elatusapua koskevissa asioissa. Asianajaja oli nostanut päämiehensä puolesta elatusavun alentamista koskevan kanteen käräjäoikeudessa ilmoittamatta asiasta ensin vastapuolelle.

Asianajajan mukaan asiassa oli ollut olosuhteista johtuva erityinen syy saattaa asia vireille ilman yhteydenottoa kantelijaan. Elatusapuasia oli kiireellinen asia. Elatusvelvollisella ei ollut lähtökohtaisesti edellytyksiä saada takautuvasti palautuksia maksetuista elatusavuista edes kanteen vireille tulon jälkeiseltä ajalta.

Valvontalautakunta katsoi, että elatusavun alentamiskanne poikkeaa elatusavun vahvistamiskanteesta. Pelkästään elatusvelvollisen mahdollisesti heikentynyt taloudellinen tilanne ei ollut tapaohjeissa tarkoitettu erityinen syy, joka oikeuttaisi kanteen nostamiseen selvittämättä sovinnon mahdollisuutta.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme