Asianajaja viivytteli toimeksiannon hoitamisessa

15.12.2021
Ratkaistu: 21.6.2021, 4. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Asiakas moitti asianajajaansa irtisanomista koskevassa toimeksiannossa siitä, että toimeksiannon aloittaminen oli viivästynyt toistuvasti alkuperäisestä aikataulusta.

Toimeksiannon aloittaminen oli viivästynyt asianajajan lähipiirissä tapahtuneiden sairastumisen ja loukkaantumisen takia. Aikaa oli kulunut lähes kolme kuukautta ilman, että asiassa oli ryhdytty toimenpiteisiin. Asianajaja oli itse ilmoittanut kantelijalle, että irtisanominen riitautettaisiin viimeistään tammikuussa. Kantelija oli saanut tiedon aikataulun muuttumisesta vasta tiedusteltuaan itse toimeksiantonsa tilannetta asianajajalta tammikuun lopussa.

Asianajaja ei ollut itse yhteydessä kantelijaan mainitulla aikavälillä eikä antanut muutoinkaan oma-aloitteisesti kantelijalle tietoja toimeksiannon edistymisestä. Asianajaja oli viivytellyt tehtävän hoidossa ja menetellyt hyvän asianajajatavan vastaisesti.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme