Kuolinpesää ei voitu jakaa asianajajasta riippumattomista syistä

15.12.2021
Ratkaistu: 21.10.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Ei seuraamusta

Kuolinpesän osakas moitti pesänjakajaksi määrättyä asianajajaa viivyttelystä tehtävän hoidossa, kun määräys oli annettu maaliskuussa 2014 ja pesänjakajan päätös annettu kesäkuussa 2018.

Asianajaja oli laittanut käräjäoikeuteen vireille lupahakemuksen koskien kuolinpesän omaisuuteen kuuluneen kiinteistöosuuden myyntiä. Kantelija oli vastustanut hakemusta ja hakenut samalla asianajajan vapauttamista pesänjakajan tehtävästä. Myös lupahakemuksen jälkeisestä ulosottoviraston myyntipäätöksestä oli valitettu.

Valvontalautakunta totesi, että pesänjakajan jakoa koskevan ratkaisun antaminen oli viivästynyt useita kuukausia prosessuaalisista ja asianajajasta riippumattomista seikoista johtuen. Ositusta ja jakoa ei ollut voitu saattaa loppuun ennen kuin kiinteistöosuuden myyntilupaa ja pesänjakajan vapauttamista koskeva hakemus sekä ulosottoviranomaisen myyntipäätöstä koskeva valitusasia oli lainvoimaisesti ratkaistu. Asianajaja oli huolehtinut aktiivisesti jaon edistämisestä vaikutusmahdollisuuksiensa rajoissa.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme