Kuolinpesän selvitys edelleen kesken seitsemän vuoden jälkeen

15.12.2021
Ratkaistu: 19.11.2021, 2. jaosto
Kantelun kohde: Asianajaja
Seuraamus: Huomautus

Kuolinpesän osakas moitti pesänselvittäjänä ja -jakajana toiminutta asianajajaa viivyttelystä kuolinpesän selvittämisessä. Asianajaja oli määrätty tehtävään kesällä 2013 ja pesänselvitys oli ollut edelleen kesken lokakuussa 2020.

Valvontalautakunta katsoi, että tehtävän olosuhteita voitiin pitää poikkeuksellisina siltä osin kuin pesänselvittäminen oli vaatinut toimia myös ulkomailla. Kuolinpesän tilivarojen kotiuttaminen Yhdysvalloista oli vaatinut eräänlaisen uskotun miehen määräämistä kohdevaltiossa, mikä oli osoittautunut poikkeuksellisen haastavaksi. Valvontalautakunta totesi, että vaikka uskotun miehen hankkimista koskevat viivästykset olivat johtuneet monelta osin asianajajan vaikutusmahdollisuuksien ulkopuolella olevista seikoista, ei asianajaja ollut pyrkinyt neljän vuoden aikana riittävän aktiivisesti edistämään pesän selvittämistä. Asianajaja oli laiminlyönyt velvollisuutensa hoitaa pesänselvitys tarpeellisella joutuisuudella.

Lue laajempi tapausseloste valvontaratkaisujen hakemistossamme